1. .
    yeni versiyona yetişemeyen bilgisayardan kaynaklanır. (bkz: paint vs cs4)
    ... tut sunun ucunu doseyelim abi