1. 1.
    bütün öğretmenler acilen yargılanmalıdır.
    ... dendrobatidae