1. .
  Soluksuz bir suskunluk var çevre yolunda bu gece
  Ötesinde beton resiflerin
  düşer lokantalar düşlere
  mum ışığı çiftlerle
  Yitik Alexandria yanıyor daha
  milyarlarca ampülde
  Kırmızı ışıkta avare hayatlar
  kesişir hayatlarla
  Yonca yaprağı yan yolların ötesinde
  Ruhlar ruhları yer genel boşluklarda
  Mutfak penceresinden duyulur bir piyano konçertosu
  Bir yogacı konuşur Ojai'de
  Bütün adımlar bir zihnin içinde
  Ağaçlar arasındaki çayırlıkta
  dinliyor aşıklar
  evrenle yek vücud
  olduklarını söyleyen üstadı
  Giderek çiçekleşen gözler koklar çiçekleri
  Ölümsüz bir suskunluk vardır
  çevre yolunda bu gece
  Pasifik gelgit dalgası gibi bir mil boyu
  silip süpürür
  Los Angeles en son gazını çeker içine
  ve bütün ışıkları yanan Titanik gibi batar denizde
  dokuz dakika sonra onunla birlikte batar
  Willa Cather'in Nebraska’sı
  Utah'ın üzerine gelir deniz
  Mormon sandukaları sürüklenir midyeler gibi
  kör olası bozkır kurtları hiçliğe yüz
  Omaha'da sahnede bir orkestra
  Handel'in Su Müziği'ni çalmayı sürdürür
  nefesli çalgılar suyla dolar
  ve kenetlenir bascılar aşıklar gibi yatay şekilde
  sanki bir duba olan enstrümanlarıyla
  Şikago'nun Ortası bir kaydırak oluverir
  gökdelenler doludur su bardakları gibi
  Büyük Göller karışmıştır Budist salamurayla
  Büyük Kitaplar yumuşatıldı Evanston'da
  Milwaukee birası deniz köpüğüyle üste çıktı
  Buffalo'nun Beau Fleuve'si birden tuz oldu
  Manhattan Adası silinip süpürüldü onaltı saniyede
  Amsterdam'ın gömülü direkleri yükseldi
  Eastward’ı süpürürken büyük dalga
  taşkınla alıp götürmek için eski Camembert Avrupayı
  deniz asmalarında buğulanıyor manhatta
  yıkanmış toprak uyanıyor yeniden yabanıllığa
  duyulan tek ses engin bir tıngırtısıdır cırcırböceklerinin
  deniz kuşlarının bir çığlığı yücelerde
  boş sonsuzlukta
  Hudson geri alırken çalılıklarını
  ve Kızılderililer talep ederken kanolarını

  Lawrence Ferlinghetti
  ... mulayim