1. 1.
    popüler kültürün çıkmazıdır. müzik, sinema, dizi ve tiyatrolarda görülen acı gerçek. dönem filmleri, eski müzik ve filmlere sığınmak acziyeti. amaç tamamen duygusal yersen.
    ... seruven44