1. 1.
    Yeniçerilere yemek pişirilen ocak kazanlarına verilen ad. Ocaklılar bunu kutsal sayarlar ve ayaklanmalarda sırığa takıp sırtlarında toplanma yerine götürürlerdi. "Kazan kaldırma" deyimi bununla ilgiliydi.
    3 ... hepinizi sevmiyorum
  2. 2.
    (bkz: kazan kaldırma)
    1 ... ali candan