1. 1.
  iki dandini bir dasdana. Orta çağların bu ürkütücü kardeşleri, artık bir ninninin uyutucu kelimeleri olmuşlar.
  Kutlug Dandini ve Farsus Dasdana, isa' dan sonra 7. yüzyılda Anadolu' da yaşadığı sanılan efsaneler kahramanını Hartug Dandin' in oğulları.
  Hartug' un ilk oğlu olan Farsus babasıyla aynı soyadını taşımıyor. Belkide Dasdana , Hartug' un öz oğlu değil. Bir teoriye göre de ninnideki ' dandini dandini dasdana' sözleri, bu iki kardeşin adlarının Kutlug Dandini ve Farsus Dasdana Dan dini olduğunu gösteriyor. Biz, Kutlug' un annesinin Türk, Farsus' unkinin de Rum olduğunu kabul ediyoruz. Kardeşlerin kan dökücü ve zalim karakterlerini de, o yıllarda hüküm süren Abdolos Agostos' un baskısına dayanamayıp isyan etmelerine değil, bir Hıristiyan ve tarik-i dünya olan babalarının aşırı sertliğine bağlıyoruz. Çünkü Dandini ve Dasdana, cinayetler serisine babalarını öldürmekle başlıyorlar.
  Hartug çocuklarının eğitimiyle ilgilenmiyordu. Çocuklar bütün gün babalarının bostanında kargaları kovalayarak, vakit öldürüyorlardı.
  Babaları, dini ve askeri işlerini görmek için sık sık kasabaya indiğinden, Dandini ve Dasdana, bu başıboş hayatın bütün çeşitlemelerini yaşıyorlardı. Bostan bakımsız bir durumdaydı. Hayvanlar, gelişigüzel sağda solda ödüyordu. Komşuların inekleri sebzeleri yiyor, çitleri bozuyor, çocuklarsa bütün bunlarla hiç ilgilenmiyorlardı. Bostanın bakımsız köşelerinde büyümüş uzun otların içine yatarak gelecek için hayaller kuruyorlar, komşu çiftlikteki kızlardan, avcılardan, babalarının saçma işlerinden bahsediyorlardı. Cinsel konulara ilgileri ise sonsuzdu. Dasdana kardeşine olmadık cinsel münasebet masalları anlatıyor, daha duygulu ve saf bir çocuk olan Dandini ise bunları belli etmek istemediği bir kıskançlıkla dinliyordu. Babalarının kendileriyle oynayan çocuklar hakkında anlattığı korkunç hikayelere rağmen bütün bu masalların sonunda dayanamayıp kendilerini baştan çıkarıyorlardı. Dasdana köyün kızlarıyla kadınlarıyla neler yaptığını bütün ayrıntılarıyla kardeşine anlatıyordu. Ormanda, bazen de yakındaki bir çiftlikte dul bir kadının evinde olan bu birleşmeler Dandini' nin içini gıcıklıyordu. Hele dul kadınla Dasdana arasında geçen macerayı dinledikten sonra, bütün gece uyumamış ve sabaha karşı gizliden evden çıkarak koşa koşa köy meydnına gitmişti. Çeşmenin yanındaki duvara 'Hartug Dandini oğlu Farsus Dasdana neden Elbasta Surkan' la yattın?' kelimelerini çarpık harflerle yazmış altınada bu sahneyi acemice çizmişti.
  Resim kasabada büyük gürültü koparmadı, fakat Dasdana babasından esaslı bir dayak yedi.
  Bugüne kadar çocukları çocukları korkutmaktan başka işe yaramamış bu iki kardeş için yazılmış aşağıdaki dörtlükler uygun düşüyor.

  Ninni yavrum bebeğime
  Kirler dolar göbeğime
  Dandin vurma erkeğime
  Dandini Dandini Dasdana

  Çıplak uzanmış Dasdana
  Kız gelmiş anadan doğma
  Yatacakları sırada
  Danalar girmiş bostana

  Dasdana' da bu hırs varken
  Bostanda kızla yatarken
  Bağırmış babası birden
  'Kov bostancı danayı'

  Dasdana kızmış köpürmüş
  Gitmiş Hartug' u öldürmüş
  Danayı kovalarken gülmüş:
  'Yemesin lahanayı.'

  Bu cinayete Dandini' nin de ortak olduğu rivayet edilir.
  Velhasılı kelam kulaktan kulağa duyula ve söylenegelmiş bu ninni aslında sapkın düşünceler içinde olan iki katilin hikayesini anlatmaktadır. Elbette hikaye ninni yapılırken müstehcen kısımlar çıkarılmıştır.
  Son mısradaki lahananın (çocukların lahanadan doğduğuna inanıldığına göre) vajinayla ilişkisi olduğu
  Oğuz Aral da haizdir.
  4 ... john lennon reyiz
 2. 2.
  tutunamayanlar mıydı ?

  tabi tabi oğuz atay besbelli.
  ... just call me alpha