1. 1.
    Trip atan salak kız gıcıklığıyla eşdeğerdir.
    -2 ... siyah alfabe