1. 1.
    Yemek yerken ağzını şapırdatan ve tüm uyarılara rağmen durmayan adama kızmış insan davranışı.
    ... old quiet stranger