1. 1.
    sonunu bilmedigin bir yola girip asla cikisi bulamamaktir.
    ... cavaceylan