1. 1.
    Tarihin gördüğü en büyük ve kanlı savaşlardan birisi Moğol ve çinliler arasında olmuştur 1212 yılında olmuştur Çin ordusu bir milyon kişi kadardı Moğol ordusu ise 120 bin kişi kadardı Moğol ordusu komutanı cengiz Hanın kıvrak zekasıyla savaşı Moğol ordusu kazanmıştır 6 saat içerisinde 600 bin Çin askeri ölmüştür geri kalanları ise kaçarak canlarını kurtarmıştır.
    1 ... matbazel