1. 1.
    samimi oldukları doğru bile olsa, zekaları konusunda genelleme yapmak yanlıştır. yedinci nesillerin en az yarısı sözlük formatına aykırı entry girerler. yaş ortalamaları 18.7'dir. %89'u forumlardan yetişmiştir.
    1 -1 ... michael faraday