1. 1.
    itici insanlar silsilesinden biri de bu tiplerdir.
    ... freudun melegi