6

 1. 1.
  kıyametin on büyük alameti'nden bir tanesi. yecüc ve mecüc, zülkarneyn tarafından yapılan bir sedle yolları kapatılmış ve kıyamette bu seddi aşacak olan iki halktır.

  bildiklerimizden devam edelim;

  bu iki halk her gün kendilerini engelleyen bu seddi kazarlar fakat yıkmalarına çok az kalmışken yorulurlar ve kazma işini ertesi güne bırakırlar. ertesi gün işe başladıklarında ise seddi hiç kazılmamış haliyle onarılmış bir halde bulurlar. bu döngü seddin yıkılmasına, yani kıyamet'in kopmasına çok az vakit kalana kadar devam edecektir. kıyamet bu iki halk seddi aşarlar ve yeryüzüne yayılırlar.

  önce yecüc kavmi seddi aşacak, batıya doğru akın ederek yeryüzündeki tüm yiyecek ve içecekleri tüketip büyük bir kuraklığa yol açacak. insanlık bu tehdidi ortadan kaldırmak için birleşme kararı alacak ve yecüc kavmini büyük ve zorlu bir savaş sonucunda ortadan kaldıracak. daha sonra mecüc halkı seddi aşacak ve batıya doğru akın ederek tüm yiyecek ve içecekleri tüketip yine byük bir kuraklığa yol açacak. insanlar bu tehdidi de ortadan kaldırmak için birleşecekler, büyük ve zorlu bir savaşın sonucunda da mecüc halkını ortadan kaldıracaklar. bu iki halkın cesetleri üstüste yığılacak ve cesetlerin kokusu tüm dünyaya yayılacak.

  yecüc ve mecüc akınları sırasında fırat nehrini de kurutacaklar. kuruyan fırat nehrinin altından altın çıkacak. hz. muhammed müslümanları oradan çıkacak altından uzak durmaları konusunda uyarmıştır.

  yecüc ve mecüc'ün; türkler ve moğollar olduğu söylenmişse de bu alametlerle paralellik göstermez. bunun dışında küresel ısınma sonucu buzulların erimesiyle çin ve hindistan'ın sular altında kalacağı, burada yaşayan halkların bu felaket sonucunda batıya göç edeceği, bu olaylar örgüsüne bakılarak da çinlilerin ve hindistanlıların yecüc ve mecüc olduğu iddia edilse kimi çevreler tarafından, bu iki varsayımda gerçekten uzaktır. yecüc ve mecüc'ün ortaya çıkması henüz gerçekleşmemiştir.

  zülkarneyn kıssası (kur'an-ı kerim ayetlerinin meallerinden)

  [Kehf, 83-98]

  83. (Ey Resûlüm!) Sana Zülkarneyn'i soruyorlar. De ki: "Size ondan bir hatıra okuyacağım."(1)

  84. Gerçekten biz onu yeryüzünde (büyük) bir iktidar sahibi yaptık ve ihtiyaç duyduğu her şey için bir sebep (bir yol ve imkan) bahşettik.

  85. O da (batıya doğru) bir yol takip etti.

  86. Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca onu, kara balçıklı bir su gözesinde (Atlas Okyanusu'nda) batıyor buldu. Onun yanında da bir kavim buldu. (Ona:) "Ey Zülkarneyn! (iman etmezlerse onlara) ya azap edersin veya haklarında güzel (olan yol)u tutarsın." dedik

  87. (Zülkarneyn) dedi ki: "Kim (inkâr ederek) zalim olursa, biz onu cezalandıracağız. Sonra o, Rabbine döndürülür. O da kendisine görülmemiş (şiddetli) bir azap ile azap eder."

  88. "Ama kim de inanıp güzel amel (ve hareket)te bulunursa, mükâfatların en güzeli onundur. Ve ona buyruklarımızdan kolayını söyleyeceğiz."

  89. Sonra (Zülkarneyn) bir yol daha takip etti.

  90. Sonunda güneşin doğduğu yere ulaşınca, onun (güneşin), kendilerine (sıcaktan koruyacak) hiçbir siper nasip etmediğimiz (çıplak) bir kavim(2) üzerine doğduğunu gördü.

  91. işte (Zülkarneyn) böyle (bir hükümranlığa sahip)tir. Doğrusu biz onun yanında ne var ne yoksa ilm(imiz)le kuşatmıştık.(3)

  92. Sonra bir (başka) yol tuttu.

  93. Nihayet iki dağ arasına ulaştığı zaman, onların önünde (eteğinde), hemen hemen hiç söz (dil) anlamayan bir topluluk buldu.

  94. Onlar (tercümanları vasıtasıyla): "Ey Zülkarneyn! Hakikaten Ye'cûc ve Me'cûc, bu yerde (çeşitli kötülükler yaparak) bozgunculuk çıkarmaktadır. Bizimle onlar arasına bir set yapman için sana vergi verelim mi?" dediler.

  95. (O da:) "Rabbimin o hususta bana verdiği imkan (ve nimet) daha hayırlıdır. Haydi siz, bana kuvvet(iniz)le yardım edin de sizinle onlar arasına sağlam bir engel yapayım!" dedi.

  96. "Bana demir kütleleri getirin." Nihayet iki dağın arası (dolup) denkleşince: "Üfleyin (körükleyin)." dedi. Nihayet onu bir ateş haline koyduğu zaman: "Getirin bana, üstüne erimiş bakır dökeyim." dedi.

  97. Artık (Ye'cûc ve Me'cûc) onu ne aşabildiler ne de delebildiler.

  98. (Zülkarneyn:) "Bu, Rabbimden (kullarına) bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği (kıyâmet yaklaştığı veya Ye'cûc ve Me'cûc'ün çıkacağı) zaman, onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir." dedi. [krş. 21/96]

  Dipnotlar:
  1-Zülkarneyn hakkında bazı görüşler vardır. Bazıları, onun Makedonya kralı Büyük iskender olduğunu söyler. Diğerlerine göre o değildir. Çünkü o putperesttir. Kur'an'da sözü geçen Zülkarneyn'in ise Allah'a ve âhirete inanan velî, sâlih bir mü'min olduğunda ittifak vardır. Ona Zülkarneyn denmesi, güneşin iki ucuna varması, doğu ve batıya hükmetmesinden dolayıdır. (Elmalılı, V, 3274-3279; Seyyid Kutub, IX, 461-462; Mehmed Vehbi, VIII, 3165). [bk. 18/86, 90]

  2-Bunların güneşten korunacak evi ve elbisesi olmayan zenci insanlar olduğu söylenir (Sâbûnî (Safve), II, 434; Celâleyn). Tunus ve Merakeş'e vardığında ifrikiyye adlı bir şehir kurmuş, bu yüzden bu kıtaya Afrika kıtası denmiş ise de zâhir olan Uzakdoğu olmasıdır (Elmalılı, V, 3284; Seyyid Kutub, IX, 462).

  3-O şeylerin çokluğu o derecede idi ki, onları ancak Latîf ve Habîr olan Allah'ın ilmi ihâta edebilirdi (Beydâvî).
  #5467193 :)
 2. 2.
  Yecüc ve Mecüc ( Ya ecüc ve Ma ecüc ); her devirdeki insanların hayatlarında yaşadıkları Nefis ve Heva dır.

  ENBIYA 94-95-96-97 : " O halde kişi nefsinin tezkiyesine çalışsın ve O ( Allah ) müminlerin çabalarına nankörlük etmez ve muhakkak onu ( çabayı ) yazdırır. Haram üzerinde köy halkını helak ettik; muhakkak onlar (haramdan) dönemediler bile birdenbire ele geçirinceye değin ya ecüc ve ma ecüc ( heva ve nefis ) her birine vehm ( belli belirsiz şüphe veya korku ) verdi. Nesline şefaat etmen,zamanı Terbiye Edenin vaadidir;gerçektir. Sonra bu varlığı şahsında gördüklerinde kafirler; vay halimize ( Allah'ı ) inkar eden gafletin içinde olduk bunu biz yaptık kesinlikle zalimlerdeniz. "

  kaynak: http://www.kadiriyolu.com/kuran.htm
  #5606566 :)
 3. 3.
  '' anammm çok korkunç lan '' dediğim pis şeyler. bizim evin önüne gelirlerse onlara bir çift kelamım olacak. *
  #6973782 :)
 4. 4.
  moğollar olabilir.
  #6973821 :)
 5. 5.
  kıyamet alametlerindendir. yecüc ve mecüc ortaya çıktığında onlardan değil, yaklaşan kıyametten korkacağız gibi geliyor bana.
  #6973909 :)
 6. 6.
  islam alimlerinin, hurafeleri gerçekmiş gibi kakalamak için yüzyıllardır topluma verdiği gaz. aha haçlılar geldi ortaya çıktı, aha türkler ve moğollar, aha çinliler, ahan da amerikalılar...

  kısacası yüzyıllardır koca bir duvarı kaşıya kaşıya ortaya çıkmaları beklenmektedir.!
  #6973934 :)
 7. 7.
  kutsal kitaplarda adı geçen alametlerdendir. tepelerden akın akın saldıracakları rivayet edilirken, kimileri bunları mardukla gelecek olan virüse, kimileri uzaylılara, kimileri türklere, kimileri moğollara benzetir. benim aklımdaki tasvir ise charlienin çikolata fabrikasındaki umpa lumpalar. lan bunlar saldırsa ne güzel olur be. yal satarım bal satarım oynarım ki ben bunlarla. ne biliyim bi teletubbies filmi dahi çekerim lan o kadar şeker bu umpa lumpalar.
  #6973953 :)
 8. 8.
  efendim bu ırklardan biri dev yaratıklar diğeri ise cüceler imiş diye biliyorum, kıyamet yaklaşacağı vakit seddi aşıp, insanların yiyecek içeceklerinden çok bizzat kendilerine saldırıp bozgunculuk yapacaklar denir, ayrıca küçük bir not: dilimizdeki eciş bücüş ikilemesi de buradan geliyormuş.
  #6974031 :)
 9. 9.
  bilip bilmediği her boka elinde ayetle atlayan cahil kırması ergen müptezellere göre "islam alimlerinin verdiği gaz" olarak nitelendirilemeyecek olaymış. sen adamın 1400 senelik hurafelerini kafaya alırsın, o aldığı ayarla gelir yine o hurafelerden ayet demeti sunarak cevap vermeye çalışır. topluma anlattığı hikayelerle korku hükümdarlığı kuran din adlı yoz kavramın masallarından biridir efendim. "alim" dediğiniz o soytarılar da yüzyıllardır bir haçlı, bir moğol, bir çinli diyerek ne kadar ilimden anladıklarını gösterdiler cümle aleme...

  siz beklemeye devam edin demir toplarla dağların düzlenmesini, bu arada üstünüzü açmayın uykunuz dağılmasın!
  #6974085 :)
 10. 10.
  neyin metaforudur, neyin sembolizmidir bilemem sonuçta islam alimi veya da başka bir şey değilim lakin, bu elemanlar herhangi bir halksa bir yerlerden akın edeceklerse Türk'ün anadolusunda kendi kanlarında boğulurlar, geldiklerine pişman olurlar.

  Ha bir de kanımca arap alemi Türk-Moğol Akınları sırasında baya bir altlarına etmişlerdir ahanda yecücler mecücler geliyor diye, lakin Arap alemi şirkin, kötülüğün, pisliğin semboliyken o devirlerde asıl tanrı'nın askerleri Çengiz kaan'ın kumandası altındaki askerlerdir.
  #7200560 :)
 11. 11.
  tekvin'de geçen nefiller olabilir bunlar.
  #8937369 :)
 12. 12.
  muhtemelen yakın zamanda ortaya çıkacaklardır.dünya dışı yaratıklar olduğu bile varsayılır.
  #9035009 :)
 13. 13.
  sovyetler - abd olarak ortaya çıktıkları da düşünülmektedir.
  #12300275 :)
 14. 14.
  en büyük kıyamet alametidir. yecüc mecüc kabilelerinin bir insan topluluğu olduğu düşünülmektedir. kıyamete yakın ortaya çıkıp ortalığı karıştıracak kötülüğün sapkınlığın adı olacak varlıklardır. belkide ortaya çıkmışlardır. *

  edit: bazı yazarların söylediği gibi uydurma değildir kuran-ı kerim'de bizzat geçer.

  (bkz: 18- Kehf Suresi 93-98)
  (bkz: 21-Enbiya Suresi 96-97)

  ayrıca Kitab-ı Tevrat'ta GOG ve MAGOG olarak geçer.
  #12841633 :)
 15. 15.
  (bkz: dört harfliler)
  #13639655 :)
 16. 16.
  esasında asosyal ulusözlük yazarlarının ortaya çıkması durumudur.
  #15787398 :)
 17. 17.
  (bkz: götünüzden element uydurmayın)
  #15787464 :)
 18. 18.
  her tepeden birbirine çarpan deniz dalgaları gibi akın etmeleridir. insanlar işte o zaman bakakalacaklarmış. kıyamet zamanına yakın. o zaman da ne zamansa.
  #15792102 :)
 19. 19.
  en büyük kıyamet alametindendir. tasvir edildiğine bütün tepelerden yeryüzüne dev bir deniz gibi akın edeceklerdir. o zaman inkarcı denilen kişilerin gözleri yuvalarından fırlayacak ve itiraf edeceklerdir. buna bakılarak o derece korkunç oldukları tahmin edilebilir. gerçek dünyanın orklarıdır.
  #17723161 :)
 20. 20.
  Eski sevgilim şu an nerededir? Ne yapıyordur? Kimi düşünüyordur? Bir de pandalar neden bu kadar tatlı? Merağa bak.
  #19130523 :)
 21. 21.
  Kardeş senin sonunu Allah hayretsin amiiin
  #19130601 :)
 22. 22.
  burada bahsi geçen yecüc ve mecüc kavimleri, çinliler ve hindistanlılardır.

  gerçekten de, çin(yecüc) bugün duvarları yıkmış ve dünyadaki hammaddelere ortak olmuş durumdadır. hindistan'da(mecüc) çin'i takip etmektedir.

  bu iki ülkenin toplam nüfusu 3 milyardır. dünya nüfusunun yarısını oluşturmaktadırlar.

  batı ile yecüc ve mecüc'ün arasındaki duvar da türk milletidir.

  ve nitekim bugün türk milleti güçsüz düşmüştür. yecüc ve mecüc'ün türk duvarını aşıp dünyayı yok etmesi an meselesidir.
  #19130681 :)
 23. 23.
  parantez içleri şüpheli olabilir. batıya doğru yerine takip ettiği yol farklı olabilir. fikrî bir yol olabilir. parantez içlerini destekleyecek bilgiler lazım.

  ayrıca tahminlerim var.

  yecüc beyaz batılılar, mecüc siyah batılılar olabilir. veya tam tersi. bildiğiniz üzere amerika kıtası. önce beyazlar yerleşmişlerdir. bunlarda ilim vardır ve kuvvet yoktur. ancak bunun üzerine güneşten korunmaları adına sipere sahip olmayan afrika'lı siyahileri toplayıp yeni buldukları kıtaya getirmişlerdir. bu kıta haritada en batıdadır değil mi? üst üste yığılacakları ve cesetlerinin kokacağı söyleniyor. başka ne anlaşılabilir. ilimle donatıldılar diyor. başka ne anlaşılabilir?

  tahmin yaptım sadece. incelemem devam edecektir. uzakta aramamak gerekir bazı şeyleri. ama bazı şeyleri de uzakta aramak gerekir. her türlü ihtimal değerlendirilmeli.

  ayrıca parantezleri yanlış yorumlayacaksa eğer, kimse allah'ın kelamına tahminlerinden oluşan parantez eklemesin. gereksiz parantezler göze çarpmakta. kimin mealiyse.

  akıl ve kuvvet. ayrıca yecüc ile mecüc birlikte bozgun çıkarıyor zannedersem. nerede? orta doğu? kim bilir. set yapacak olan zulkarneyn kim veya ne? buraya kadarı tamamsa o merak konusudur benim için.

  94. onlar (tercümanları vasıtasıyla): "ey zülkarneyn! hakikaten ye'cûc ve me'cûc, bu yerde (çeşitli kötülükler yaparak) bozgunculuk çıkarmaktadır. bizimle onlar arasına bir set yapman için sana vergi verelim mi?" dediler.

  95. (o da:) "rabbimin o hususta bana verdiği imkan (ve nimet) daha hayırlıdır. haydi siz, bana kuvvet(iniz)le yardım edin de sizinle onlar arasına sağlam bir engel yapayım!" dedi.
  #21204643 :)
 24. 24.
  Batılılar yani avrupa ve doğululardır yani rusya. Onlar savaşacaklardır. Çünki magog rusya gog'da avrupa oluyor.
  #22204612 :)
 25. 25.
  bu araplarda çok güzel hikaye yazıyor ama canım * üstad tolkien in yüzüklerin efendisini sollar bu hikaye.
  #24411179 :)

yecüc ve mecüc ün ortaya çıkması ile alakalı başlıklar