1. 1.
    sözlüğün bir an WhatsApp erkekler grubuna dönmesine neden olur.
    1 -2 ... donutello