1. 1.
    pi sayısıyla ilintilidir. gestalt kanununa ters düşer.
    ... mofbe