1. 1.
    alayının velet olmasından mütevellit arzu ettiğim durumdur. eğlensin garipler.
    ... bim kamyoncusu