1. 1.
    zaman, paket miktarı gibi değerlendirme ölçütleriyle göz önüne alınabilecek rekorlar.
    ... cok balo gordum