1. 1.
    yazar yazarı kudurtabilir önermesinden doğmuştur biraz sanki başlık. evet efendim, kudurtabilirler y-azar saydıklarımız. burada önemli olması gereken - (bkz: gereken dedim)- kudurtulmaya çalışılan yazarın edebini meme aşağısına indirmemesidir. o zaman ortaya çıkar sanki sade ve sadece yazar olan.

    (bkz: onlar aramızda)
    2 ... alegria