1. 1.
    pratik veya teorik her yazı, hayatı kavrama ve açıklama derdinde olan her metin, hayatın sonsuz çoklu olabilirliği ve değişebilirliği karşısında hiç bir zaman hayat olgusunu açıklamak ve müdahale etmekte yeterli olmayacak, her zaman beklenmeyen gelişme ve başkalaşmalar nedeniyle hayatı açıklamakta yetersiz kalacak ve olaylar, olgular meydana geldikten sonra her seferinde kendini yeniden düzenlemeye çalışacak ve maalesef sonuçta sonsuz yaşamsal farklılaşmalar nedeniyle başarılı olamayacaktır.

    bu anlamda milyarlarca insan tarafından hiç bir zaman değişmez addedilen ve binlerce yıl insanların mutlak hakikat olarak inanıp, güvendikleri dinsel metinlerin ve ideolojik bir örnek olarak marksizmin kesin bilimsel gerçeklik olarak 100 yıldan fazla bir süredir savunulan durumu ortadadır.

    onun için hiç kimse hayatı tümden kavrayacak, açıklayacak, şifresini çözecek sihirli metinler yazma ve arama derdi ve iddiasında olmasın çünkü sonu hüsrandır.

    yazı her devirde ne kadar kusursuz ve mükemmel olursa olsun hayatın dinamizm ve değişmelerine hiç bir zaman yetişemeyecek ve geride kalacak ve hayat tarafından sürekli yanlışlanacaktır.
    1 ... tenay