1. 1.
    Olasi bir bolum adidir patagonyada...
    ... templier