1. 1.
    civelek o dönemde genş kızlara denirdi bi kere.
    1 ... erectof