bugün

okuduğunu idrak etmekten bile aciz zevatın, atatürk ile karşılaştırmaya çalışarak zeka düzeylerindeki ışıltıları ortaya serdiği sultandır.

yıllarca belletmen abilerinin verdiklerinden başka birşey okumayan beyinler saçmalıklarla yuğulunca okuduğunu bile anlayamadan "osmanlı küfür et ühü ühüüü" saçmalığına girişmeleri bu yüzden olsa gerek. aynı şakirt kökenli beyinler her seferinde atatürk ve türk milletine küfür etmekten geri durmazken bir anda türkçe savunucusu olmaları ilginç elbette. arap'ın yağı az geldi herhalde...

ilköğretim tarih kitaplarından masal okumaya devam et evladım, sonra da yavuz'un altta yazılı beyitindeki türkçe kelime var mı bul bakalım. kimin ne derece türkçe konuştuğuymuş. hey gidi hey!

ne zendeem ez hecre to ne mordeem ey şuh
feryad ez in nov'e vocude adem-alud

(bkz: en kötü bilgi cehaletten yeğdir)
kürtlerin yatıp kalkıp dua etmesi gereken osmanlı padişahı. şafi kürtlerin, alevi türkmenlerin topraklarını yağmalamasına, onları katır katır kesmesine olanak sağlamıştır bu adam. bunun oğlu da* ebu's suud efendi'yi şeyhülislam yapmış, ebu suud da iran'dan getirilerek güneydoğu anadolu'ya yerleştirilen kürtlerin işini kolaylaştıramak amacıyla "7 kızılbaş başı kesenin cennete gideceği" fetvaları vererek kürt işgalcilere karşı görevini layıkiyle yerine getirmiştir.

şimdi güneydoğu'yu kürdistan olarak adlandıran mağara adamları ile uğraşmamızın müsebbihini arayanlar varsa tam üstlerine bastılar, ayaklarını çeksinler.
mekke ve medine emiri tarafından kendisine sunulan "sahib ul-haremeyn" unvanını saygısızlık sayarak onu "hadim ul-haremeyn" olarak çevirterek, kendisini mekke ve medinenin sahibi değil hizmetçisi olarak görmüş büyük hükümdar,büyük şahsiyet.
büyük büyük dedemizdir. *
küpesisinin neden hala moda olmadığını anlayamdığım osmanlı padişahı.
(bkz: sultan selim küpesi gelmiştir)
8 senelik padişahlığı süresince imparatorluk topraklarını 2.000.000 m2 den, 6.000.000 m2 ye genişletmiştir. senede 500.000 m2 oyy oyy baba naptın sen deyip elini öpmek isterdim.
38 ** osmanlı padişahı içinde en kudretli ve en hırslısıdır. orduya ve devlet idaresine son derece hakimdir. 8 yıllık iktidarı boyunca neler yaptığı ortadadır. Eğer kan kanserinden ölmeseydi doğu ve güneyi darmadağın ettiği gibi * * * bütün avrupayıda duman edecekti...
(bkz: şirpence)
bu dörtlüğün sahibidir. soldan sağa ve yukarıdan aşağı okuyun aynı şeyleri okumuş olacaksınız.
...1..............................2..........................3....................4
1- Sanma şahım........herkesi sen............ sadıkane... / yâr olur
2- Herkesi sen...........dost mu sandın....... belki ol.... / ağyâr olur
3- Sadıkane.................belki ol ..........âlemde bir... / serdâr olur
4- Yâr olur................. ağyâr olur ........serdâr olur... / dildâr olur
iran hükümdarı şah ismail kıymetli mücevherler ile dolu bir sandık gönderir hünkara. sandık açılır, çeşit çeşit değerli taşlar, atlas, kadife kumaşlar çıkar. fakat hemen ardından etrafı pis bir koku sarar. çok geç olmadan anlaşılır ki sandığın dibine insan dışkısı yerleştirilmiştir. aklı sıra hakaret etmek ister hükümdara ! cihan padişahı emir verir, herkes düşünsün osmanlı'nın şanına yakışır bir mukabele'de bulunmalıyız der. ve çözümü yine kendisi bulur. şah ismail'e gönderilmek üzere içerisi kıymetli hediyeler ve gül kokulu lokumlar ile dolu bir sandık hazırlanır. lokum kutusunun altına da ufakça bir not iliştirilir. ve şah ismailin huzuruna çıkarılır sandık. osmanlı elçisi tarafından içindeki kıymetli hediyeler ve lokum kutusu çıkarılır sandıktan, şah ismail'in tedirgin olmaması için ilk önce elçi tadar lokumdan ve sonra etraftakilere takdim edilir. osmanlı elçisi şah'ın şaşakınlığını gidermek için kutu'nun altındaki notu uzatıverir. not'u okuyan şah'ın yüzünde şaşkınlığın yerini utanç alıverir. ' ismail herkes yediğinden ikram eder'
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.