1. 1.
  mısırda kölelerin küpe taktığını görüp etrafındakilere bunun ne olduğunu sormuş,köle oldukları için küpe taktıklarını öğrenince, "ben de allah'ın kölesiyim" deyip kulağına küpe taktırmıştır.işte o küpe bu küpedir
  12 -2 ... el-essar
  #14524 :)
 2. 2.
  yavuz sultan selim'e ait oldugu iddia edilen unlu bir resimdeki kupedir bu. bunun disinda yavuz'un kupe taktigina dair bir rivayet yoktur. hikayesinin uydurma oldugu cok aciktir. ancak, bu resmin sah ismail'e ait olma ihtimali de dikkate deger bir durumdur. sehir efsanesidir en cok..
  5 -2 ... child
  #88328 :)
 3. 3.
  (bkz: osmalı padişahları)
  (bkz: yavuz sultan selim)
  -1 ... pilotmont
  #166443 :)
 4. 4.
  (#122852)
  -1 ... ferrole
  #166456 :)
 5. 5.
  yavuz sultan selimin küpesi gayet normal karşılanacak bir hadisedir.zira osmanlı padişahlarının çoğunun takılara olan düşkünlüğü bilinmektedir.o dönemlerde takılar güç ve zenginlik göstergesidir.küpede bir takı kolduğu için üstünde fazla durulacak bir mevzu değildir.kanunin ipek kaftanı yada fatih sultan mehmetin altın yüzüğü gibi buda gayet normal bir durumdur.
  -1 ... raven
  #166467 :)
 6. 6.
  Yavuz Sultan Selim çok dindar bir kişiydi.Bu yüzden küpeyi takma sebebi kendini Allah'ın kölesi olarak gördüğü tezi çok daha doğrudur.Kaynaklar da bunu doğruluyor.Diğer sebepler sadece hayalgücü ve imitasyon hikayeler.
  2 ... italiano
  #166476 :)
 7. 7.
  her şey bitti, bir bu konu kaldı çözmediğimiz.
  taktıysa da yakışmıştır, takmadıysa da.
  her iki durumda da bize nedir?
  1 -1 ... bartimaeus
  #1478489 :)
 8. 8.
  osmanlı imparatorluğu'nun ilk halifesinin taktığı küpe olmasından dolayı önemlidir.
  küpeyi sürekli eleştiren kesimin kulağına küpe olsundur.

  (bkz: kulağına küpe olmak)
  2 -1 ... dancing in the moonlight
  #1478507 :)
 9. 9.
  yavuz'un karizmasına karizma katan aksesuardır.
  3 ... chilavert
  #1478532 :)
 10. 10.
  iskender pala'nın konyla ilgili olarak bu yazıyı yazmasına neden olan durum

  YAVUZ'UN TEK KÜPESi

  Yavuz'un resimlerini çizenlerden çoğu onu burma pala bıyıklı ve tek kulağında küpe ile çizerler. Pala bıyıklar ile Yavuz'un tarihî kimliği arasında zihinlerde hemen bir bağ kuruluvermesi insanlara bu resimleri hoş gösterir. Eh, durum böyle olunca kulağındaki küpeye de bir efsane uydurulmasında ne mahzur olabilir ki?!.. Hani kutsal toprakları aldığı zaman oradaki idarecilerin kullandığı Hakimü'l-Haremeyn (Kutsal beldelerin hakimi) sıfatını uygun görmeyip kendini Hadimü'l-Haremeyn (Kutsal beldelerin hizmetkârı) ilan etmiştir ya, buna bir ilave de halk yapmış ve orada gördüğü kulağı küpeli siyahi köleleri örnek alarak kulağına küpe taktırdığını ve bununla kendisini din uğrunda bir köle mesabesinde telakki ettiğini imaya yöneldiğini uydurmuştur. Oysa Yavuz'un minyatürlerinde hiçbir zaman pala bıyık veya küpe yoktur. Tarihî bilgiler onun kişiliğinde sadelikten yana olduğunu ve giyiminde de çok sade tercihlerde bulunduğunu söylerler. Nitekim Topkapı Sarayı'ndaki en sade kaftan onundur. Mısır seferi dönüşünde Edirne'de kendisini karşılayan tek şehzadesi Süleyman'ın süslü elbiselerini görünce ona, "Bre oğul, sen böyle giyinirsen anan ne giyecek!" diye ikazda bulunması da bunu pekiştiren bir tarihî gerçektir. Keza aynı seferden gelişinde istanbul'a gireceği sırada büyük bir zafer kutlaması tertipleneceğini duyunca israfı önlemek üzere bir gece vakti gizlice Topkapı'ya girdiği de bilinir. Bütün bunlardan daha önemlisi Yavuz'un küpe taktığını söyleyen hiçbir tarih satırı, hiçbir belge yoktur. Küpeli uydurma resimlerde ise resimdeki kişinin başında beyaz tülbent içinde kırmızı bir başlık ve üstünde de krallara benzetilmiş bir tac vardır. Bu tür kızıl börk ve tacı iran şahları kullanır. Osmanlı sultanları tac giymezler.

  Sonuç şu, küpe takmak gibi bir hafifliği, azametiyle öne çıkan Osmanlı sultanına, hele de Yavuz gibi celalli bir adama yakıştırmak yanlıştır. O zaman da akıllara bir soru takılır: Kimdir bu küpeli, taclı adam? Söyleyelim; Yavuz'un "Paymal eyleyelim kişverini sürhserin" diye üzerine yürüdüğü Sürhser (Kızılbaş) Şah ismail'indir ve başındaki kızıl börk ile tac da Kızılbaşlığın simgesidir.

  Ne garip tecelli; Yavuz Çaldıran'da, Şah ismail de resimlerde birbirlerine külahları ters giydirmişler.

  http://www.zaman.com.tr/y...6757A27756E206BC3BC706573
  4 -1 ... ferhengnus
  #3180519 :)