1. .
  1963 yılında Erzurum'da doğan Yavuz Gökalp Yıldız, 2004 yılına kadar istanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü öğretim üyeliği yaptı. Devletler Hukuku Anabilim Başkanlığı ile Siyaset ve Uluslararası ilişkiler Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini sürdürdü.

  Halen Beykent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Yıldız, aynı zamanda Beykent Üniversitesi Stratejik Arşatırmalar Merkezi (BÜSAM) Başkanıdır.

  Kuvvet Harp Akademileri, Silahlı Kuvvetler Akademisi, Milli Güvenlik Akademisi ve Jandarma Okulları'nda ders ve konferans vermiş olan Yıldız, New Perspectives Quarterly, Stratejik Araştırmalar Dosyası, Belgelerle Türk Tarihi ve Balkan Araştırmaları dergilerinin yayın kurulu üyesidir.

  ABD, Japonya, Almanya, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerde uluslararası krizler ve sorunlar konusunda konferanslar vermiş, akademik ve bilimsel faaliyetlere katılmıştır.

  Türkiye-Avrupa Birliği Karma istişare Komitesi Uluslararası ilişkiler Çalışma Grubu Koordinatörlüğü yapmış olan Yıldız, Fas ve Fransız heyetleriyle birlikte Türkiye kanadını temsilen ''Ortadoğu'da Su ve Çölleşme'' konusundaki çalışmaya katılmış ve raportörlük yapmıştır.

  Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu'daki kriz alanlarıyla ilgili projelerde görev almış, Azerbaycan Seçimlerinde uluslararası gözlemci olarak görev yapmıştır.

  Yazarın yayınlanan kitapları Stratejik Vizyon Arayışları ve Türkiye, Global Stratejide Ortadoğu. Ortadoğu'da Militarizm, Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye, Türk Aydını ve Kimlik Sorunu başlıklı makaleleri de editoryal kitaplarda yayınlanmıştır. Yıldız'ın ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış çalışmaları da bulunmaktadır.

  Aynı zamanda Akşam gazetesinde dış politika yazıları yazmaktadır.

  (bkz: büyük ortadoğu)*
  1 ... fth