1. 1.
  Yatay Güneş saatleri ufuk düzlemine paralel olarak yerleştirilir. Bu düzleme dik doğrultu ise çekül doğrultusu olarak adlandırılır. Bir ucu saatin yüzeyine tutturulmuş olan çubuğun uç noktası kuzey enlemler için kuzey kutbu (güney enlemler için güney kutbu) gösterecek şekildedir. Çubuğun saatin yüzeyine göre eğimi saatin yerleşim yerinin enlemine eşittir. Bu sebeple kutuplarda çubuk dik, ekvatorda saatin yüzeyine paraleldir.
  Yatay Güneş saatleri ile sabahtan akşama kadar olan zamanları okuyabiliriz. Kuzey yarım kürede yüksek enlemlerdeki bölgelerde yaz boyunca bize günün 24 saatini verebilir. Kuzey
  yarım kürede yaz gün dönümü için Güneş ışınlarının en dik olduğu zaman ortalama 21 Haziran dır. Bu günde gölge en kısa uzunluğa sahiptir. Buna karşı ortalama 21 Aralık ta kış gün dönümünde gölge en uzundur.Ilım boyunca, çubuğun gölgesi tam olarak doğu batı yönünde bulunan çizgi üzerinde gölge verir.
  Tropikal kuşaktaki bir bölge için, Güneşin dikaçıklığı enlemden daha büyük olabilir. Bu durumda, Güneş zenitin üzerinden geçer ve ters yönde gölge oluşturur. Böyle bir bölge için tarih çizgileri çubuğun her iki tarafına da çizilir.
  Yatay Güneş saatleri genellikle bahçelerde ve meydanlarda küçük kolonlar üzerinde dairesel ve çokgen şekillerde yapılmış olarak görülür.

  (bkz: copy paste degil alın teri)
  1 ... exonotzor