1. 1.
    yatalak toruna benzin döküp yakmak
    2 -2 ... sodomlu
  2. 2.
    yatalak dedenin intikamıdır.
    1 -1 ... nardaninciler