1. 1.
    Dedeye hastalığın getirdiği ağırlığın üzerine ekstra bir ağırlık yüklemektir. Garip dedeye zihin karmaşası yaşatmak isteyen torun davranışıdır.
    ... kara hakan