1. 1.
    Hemen ekonomiye kazandirilmalidir.
    ... templier