1. 1.
    yatalak dedenin muhtemelen ak partili olduğunu gösteren durumdur.
    1 ... kahraman zorbey