1. 1.
    yatalak dede'nin canının acımasına sebep olacak harekettir.
    1 ... nevilevile