1. 1.
    dik duran bir nesneyi devirmemek.
    ... unidentified stranger