1. 1.
    türk adliyesinin 100 mensubu arasından seçilmişti. hepsi dp devrinin en iyi sicil almış hukukçuları idiler.
    1 ... erector