1. 1.
  cevabı merak edilendir.
  --spoiler--
  Hz. Âdem ve Hz. Havva cennette yaşamaya başlarlar. Cenâb-ı Hak onlara cennetin her türlü nimetinden istifade edebileceklerini emir buyurur. Ancak bir ağaca yaklaşmalarını yasaklar. Kur’ân’da bu husus şöyle bildirilir:
  “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. (Araf, 19)”
  Evet, cennet çok güzel ve ferah bir yerdir. Her türlü meyve ve lezzet oradadır. Fakat yine orada bir ağaç ve onun bir meyvesi vardır. Allah o ağaca yaklaşmayı her ikisine de yasaklamıştır.
  --spoiler--
  peki neden?
  -1 ... kan tutan kasap