bugün

--spoiler--

bugün entelektüelin konumu nedir? toplumun yazgısını değiştirmeye, hatta etkilemeye gücü var mıdır? böyle bir gücü hiç olmuş mudur? entelektüel kavramı nasıl ortaya çıkmış, işlevi ve anlamı nereden nereye gelmiştir?
bauman, yasa koyucular ile yorumcular'da, modernite ve postmodernite kavramlarını, "entelektüel rol"ün yerine getirildiği birbirinden tamamıyla farklı iki bağlama ve bunlara yanıt olarak gelişen stratejilere işaret etmek üzere kullanıyor. bu karşıtlıktan yararlanarak batı avrupa tarihinin (ya da batı avrupa'nın egemen olduğu tarihin) son üç yüzyılını entelektüel praksis açısından kuramlaştırıyor. yazara göre, entelektüel çalışmaya ilişkin tipik modern stratejiyi en iyi sergileyen şeylerden biri "yasa koyucu" eğretilemesidir. "bu rol, görüş ayrılıklarını hükme bağlayan yetkeli ifadeler kullanmayı ve bir kez seçildiklerinde doğru ve bağlayıcı hale gelen görüşleri seçmeyi içerir. bu durumda hüküm verme otoritesi, entelektüellerin toplumun entelektüel olmayan kesimine oranla daha kolay eriştikleri üstün (nesnel) bilgi tarafından meşrulaştırılır." bu konudaki tipik postmodern stratejiyi ise "yorumcu" eğretilemesi gösterir. yani, "bir topluluğa özgü gelenek içinde dile getirilmiş ifadeleri, bir başka geleneğe dayanan bilgi sistemince anlaşılabilecek şekle çevirmeyi içerir. en iyi toplumsal düzeni seçmeye yönelmek yerine bu strateji, özerk (bağımsız) katılımcılar arasında iletişimi kolaylaştırmak amacını taşır; iletim süreci içinde anlamın çarpıtılmasını önlemeye çalışır."
bauman bu iki stratejinin kaynağını ve etkilerini, batı ile dünyanın öteki ülkeleri arasındaki ilişkilerde, batı toplumlarının iç örgütlenmesinde, bilginin ve bilgiyi üretenlerin bu örgütlenme içindeki yerlerinde ve entelektüellerin yaşam tarzlarında arıyor. bunu yaparken de, modernite projesinin vaatlerine ve iflasına ilişkin kuramsal tartışmaların yanı sıra, günümüzde farklı toplumsal denetim mekanizmalarının kurulması, "yeni yoksullar"ın oluşması gibi olguları gündeme getiriyor. bu çerçevede cevap aradığı en önemli soru ise, tamamlanmayı bekleyen modernite projesinde entelektüellerin nasıl yeniden yer alabileceği.

--spoiler--

yahudi dünyasının içinde önemli yeri olan zygmunt bauman'ın asıl adı ''legislators and interpreters on modernity, post-modernity and intellectuals'' olan yasa koyucular ile yorumcular modernite, postmodernite ve entelektüeller üzerine ismiyle kemal atakay tarafından çevrilen imge yayınlarından çıkmış kitaptır.

soykırım mevzusundan oldukça etkilenmiş olmasını neredeyse her eserinde dile getirir. soykırım ancak modern toplumda oluşabilecek bir girişimdi gibisinden eleştirileri de vardır. kitap genel olarak modernite öncesi ve sonrasında bilgiyi kontrol etmenin verdiği güçten bahseder. bilgiyi kontrol, bilmeye çalışanların ve bilinmeye çalışılanların da kontrolünü gerektirir, onların kontrolü bilgiye zarar verir mi? bu soru cevapsızdır.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.