1. 1.
    işte böyle çocuklar lazım bize. Zamanla ruhunun körelmemesini dilerim.
    ... blast 7