1. .
  Yar beni katl eylese kanım helaldır kime ne
  Ben bilürüm çekdiğim ahile zarım kime ne

  Müddeiler arasında dediler kim mey haram
  Saki-i dilcu elinden ben içerim kime ne

  Ham sofular secde kılar mescidin mihrabına
  Benim ancak yar eşiği secdeğahım kime ne

  Ey NESiMi sözlerin çün kim hatadır dediler
  Benim ancak bu kadardır ıstılahım kime ne *
  1 ... mulayim