1. 1.
    Dün 2018 Di bugün 2019.
    Yarin da 2020 dır.

    Yıllardır yapılıyor bu sene ben yaptım diye linç yersem bitiririm bu sözlügu. Evet.
    2 ... katmir