1. 1.
    Kendi Kulaklarım ile Duyduğum ilginç Bir bid'at.

    Adıyaman Menzil'e giden bir Kafilede iki Kişinin Arasında geçen dialog.
    ... izmir ne taraf