1. 1.
    Fiyatı iyi fakat tadı şüpheli olan dönerdir. Evet.
    ... nevilevile ulunun krali