1. 1.
    kurucusu wilhem wundt'tur.
    temel düşüncesi; insan düşünen bir varlıktır. davranışlarının anlaşılabilmesi için onların ardında yatan zihinsel süreçlerin bilinmesi gerekir. duygu, algı, öğrenme, hatırlama v.b konuları inceler. yöntemi; içe bakış, yani iç gözlemdir. nesnel olmadığından sağlıklı sonuçlar vermez.
    ... unique270