1. 1.
  bir dolar var, bir de onu isteyen

  1. hane halkı
  2. şirketler
  3. bankalar
  4. tcmb--rezervleri düzeltmek için
  5. fon yöneticileri
  6i devlet hazinesi

  bu kadar çok talibi olan bir mal nasıl düşebilir? bilen beri gelsin.
  ... monk of monkmountain