6

  1. .
    Bozoklar'ın Ay Han Oğulları kolundan bir Oğuz-Türk topluluğudur.
    #170794 :)