1. 1.
  yapılandıurılmış grid öğrencinin bilinç yapısındaki yanlış kavramları bilgi şemasındaki eksiklikleri ortaya koyan bir tekniktir. yaşa ve seviyeye bağlı olarak 9, 12, 16 kutudan oluşan bir tablo hazırlanır ve numaralandırılır. öğretmen cevapları gelişigüzel kutulara yerleştirir. kutular dolana kadar soru hazırlanarak kutulara dağıtılşır. öğrencilerden:

  1- her sorunun cevabı için uygun kutunun bulunması istenir.

  2- sorular uygunsa kutu numaralarının mantıksal sıraya dizilmesi istenir.
  değerlendirme: soruların doğru cevabının uygun kutularda bulunması için şu formül kullanılır:

  c1 = seçilen doğru kutu sayısı

  c2 = toplam doğru kutu sayısı

  c3 = seçilen yanlış kutu sayısı

  c4 = toplam yanlış kutu sayısı

  c1/c2-c3/c4=..... çıkan sonuç 1 ile toplanıp 5 ile çarpılır.

  mantıksal sıraya koyma işlemi ile ilgili puanlama şöyle yapılır: öğrenciye her bir sıralamayı doğru yapıp yapmadığı sorulur cevap evetse 1 puan hayırsa 0 puan verilir. bu puanlar toplanır ve 5'lik sisteme çevrilir
  ... akustikcinayet
 2. 2.
  ölçme ve değerlendirmede kullanılan yeni yaklaşımlardan biridir.
  grid kelimesinin türkçe'de ızgara, parmaklık gibi anlamları vardır.yani bu tablo olarak da düşünülebilir.
  bu tekniğin en önemli amacı, öğrencilerin bilgi seviyelerini, eksikliklerini ya da kavram yanılgılarını belirlemektir.bu teknikte öğrencinin seviyesine uygun olarak 9 ya da 12 kutucuk hazırlanır.grid hazırlamak üzere öğretmen konuyla ilgili bir soru hazırlar ve sorunun yanıtını rastgele kutucuklara yerleştirir.daha sonra ikinci bir soru hazırlayarak yine kutucuklara yanıtları yerleştirir.

  - bu yaklaşımda öğrenciler [-1, 1] aralığında puan alır.çıkan sonucun negatifliğini ortadan kaldırmak için sonuç önce 1 ile toplanır.ardından 5 ile çarpılır.

  yapılandırılmış gridin kullanımında öğrencilerden her soru için;
  -doğru kutucuğu/kutucukları bulmaları,
  -kutucuk numaralarını mantıksal ve işlevsel olarak sınamaları beklenir.
  * çok da gerekli olmayan bir yöntemdir.puanlaması da saçmadır, bazı durumlarda sadece yanlışı olsa, hiç cevap vermeyene göre yüksek puan alabilmektedir.bu da hatalı ölçmeye neden olabilmektedir.
  -1 ... chucky2