1. .
  Yeni bilgiler önceden yapılanmış bilgilerin üzerine bina edilir.

  Yapılandırmacı öğrenme, var olanlarla yeni olan öğrenmeler arasında bağ
  kurma ve her yeni bilgiyi var olanlarla bütünleştirme sürecidir.

  Yapılandırmacı öğrenmede temele alınanlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.
  1 Bilgiyi araştırma yorumlama ve analiz etme.
  2. Bilgiyi ve düşündürme sürecini geliştirme.
  3. Geçmişteki yaşantılarla yeni yaşantıları bütünleştirme

  Öğrenenin etkin rol aldığı yapılandırmacı öğrenmede sadece okumak ve dinlemek yerine
  tartışma,fikirleri savunma,hipotez kurma,sorgulama ve fikirler paylaşma gibi öğrenme
  sürecine etkin katılım yoluyla öğrenme gerçekleştirir. Bireylerin etkileşimi önemlidir.
  Öğrenenler, bilgiyi olduğu gibi kabul etmezler, bilgiyi yaratır ya da tekrar
  keşfederler.

  (Araş. Gör. Hasan H. Şaşan
  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim
  Dalı
  Yaşadıkça Eğitim. 74-75,2002. 49-52.)
  ... purenelia