1. 1.
    bir kişinin sağ bırakılma nedeni, olan biteni başkalarına anlatacak olmasıdır. bu sayede korku toplumu oluşacaktır.
    -2 ... judas