1. 1.
    bir bütünü oluşturan temel yapı, olmazsa olmaz değer, öncelik.
    ... asiti kaçmış kola
  2. 2.
    bir oluşum içerisinden çıkarılırsa o oluşumu ortadan kaldıracak kadar önemli olgular için kullanılan deyim.
    ... tam35izmir