1. 1.
    görünen şeylerin taklidi anlamına gelen bir terim olan mimesis türkçe' de yansıtma ya da öykünme terimleriyle ifade edilmektedir. hareket noktasına ve adına eflatun/platon ' un cumhuriyet adındaki eserinin onuncu kitabında ele aldığı, aristo nun da poetika ve retorika' da tekrarladığı, yüzyıllardan günümüze kadar gelen felsefi yaklaşımdır.
    yansıtmacı kurama göre sanatçı, gerçekliği taklit eden kimsedir. bu taklit ne kadar başarılıysa, sanat eseri de o kadar değerli olacaktır. yansıtmacı kuram doğalcı bir sanat anlayışına dayanmaktadır. içinde bulunduğumuz dünyayı olduğu gibi yansıtmaya çalışır. sanatçılar, özü veya ideali değil, görünüşler ya da duygular dünyasını yansıtmaya çalışır.
    2 ... marla singer