1. 1.
    an itibari ile, türkiye de yanlış kullanılan kavramlardır.

    solculuk, türkiye de yanlış kullanılmaktadır. statükoyu destekleyen kesimler, patronlar klübünün solcu olması mümkün müdür? ama türkiye de patronlar klübü solcudur, işçi sendikalarının bir kısmı da solcudur ama statükoyu desteklerler. enternasyonal manada sol, işçi hareketidir, sosyal adalettir, işçi haklarıdır, sosyal devlettir. yenilikçi akımların tamamı avrupa da solcu akımlardan çıkmıştır. faşist bir akım yoktur, benim bildigim. ama türkiye de halkın oyu ile iktidar olamamış bir sol hareket vardır, sürekli askeri darbeleri desteklerler, sürekli statükoyu desteklerler, türkiye de solculugun temel karşılıgı, din düşmanlıgıdır.
    -1 ... beklediginiz lider benim