1. 1.
    Mantıklıdır. üzerine kürek ile Kum toprak atarak ateşin oksijenle irtibatı kesilir. Zaten yangın panosundaki ekipmanlardan biri de bu yüzden kürektir.
    ... judas
  2. 2.
    elde ceket ile bile gidilebilr--vurarak söndürmeye yardım etmek amacıyla.
    ... monk of monkmountain