1. 1.
    kamuda görülür. yangın panosundaki kova.
    1 ... judas